Intelligens og Visom

IMG_5537Så hvad er intelligens ?

Vi kan vælge at anskue intelligens som noget, der kan måles i de mere traditionelle IQ-test eller de såkaldte analytiske test. Hvis du kender min baggrund vil du vide, at jeg i mange år har arbejdet med de test og kender dem ret godt.

Men med høj intelligens, hvad mener vi egentlig så…? Er det at kunne knuse tal-tabeller, tænke kreative strategiske visionære tanker, at tale flere sprog, spille violin på højt niveau, at vide helt intuitivt og ret præcist, hvordan andre mennesker har det, eller hvad der præcist er behov for – i de enkelte, mangeartede og uforudsigelige – livssituationer ?

Jeg synes analystiske test kan give god mening (de måler typisk verbale, numeriske og spatiale/figurative evner – evner der sige noget om, hvor hurtigt og hvordan vi håndterer kompleks, ny information, og i det hele taget tænker analytisk og logisk). Hvis vi ved, hvad vi vil bruge dem til, og hvordan vi efterfølgende taler om dem – og taler om dem, der har taget dem. Fx. behøver man ikke være dum, fordi man scorer lavt i testene. Man behøver for den sags skyld heller ikke være klog, fordi man scorer højt.

Hvis man altså spørger mig….

Mennesker som os har en tendens til at sætte ting i kasser. Vi vil gerne kunne forstå, overskue og rationalisere vores verden. Det nedsætter vores angst-niveau, og det kan virke rart. Dog har det den ulempe, at der meget subtil information, vi risikerer at misse.

Og hvad betyder det så?

Det betyder f.eks. at et unikt møde mellem to mennesker, ikke altid kan forklares, men skal opleves. Den irrationelle, intelligente, sensitive forståelse af naturen og den enkle blomsts skønhed, enkelhed og skrøbelighed, som vores venstre hjerne og kassetænkning slet ikke er interesseret i at opleve.

Og den vise – ja vise – eller dybe forståelse af verden, sammenhænge eller situationer eller tilstande, der slet ikke kan forklares rationelt med ord. Ord er nogen gange fattige, og behovet kan nogen gange være at tie, lytte og bare være. Og i dette ordfattige men livs-rige sted, findes løsninger, som verden har brug for lige nu. Indsigt, som ikke kan måles i gennem de traditionelle intelligenstest.

I den enkle, den simple, ordløse tilstand eller væren, kan der være så meget løsning og intelligens. Hvor magien opstår. Hvor tilliden til verden er.

Og denne tilstand kan sagtens eksistere side om side med den rationelle.

I min coaching og undervisning er det blevet mere og mere klart for mig at, hvis jeg bevæger mig over i den højre hjernehalvdel – ‘bare’ er til stede uden at skulle ændre øjeblikket, tillader mig at opsamle udefinerlig information, at lytte til nuet. Så bliver jeg en bedre coach og underviser. Og det kan ikke forklares med ord.

Din intuition – vil du blive bedre til at lytte?

intuitionDu vidste det egentlig godt. Du skulle have lyttet lidt mere til dig selv og din intuition.

“Åh, jeg vidste det bare”, tænker du. Og ja, det gjorde du nok. Men du glemte at rette dig efter det, du egentlig godt vidste, og da tanken eller fornemmelsen kom, så ignorerede du den, og hastede videre. Eller også hørte du slet ikke din indre stemme – din intuition – eller du overhørte den. Og det sker. For mange af os. Tit.

Det kan helt konkret være, at du står i supermarkedet og kigger på saltet, men da det ikke står på din indkøbsliste, så går du videre, blot for at komme hjem og opdage, at du faktisk mangler salt. Eller det kan være der er en gnavende fornemmelse inden i dig omkring en bestemt person, som viser sig at være rigtig. Og som du bagefter ønskede, du havde lyttet lidt mere til. En stemning, en fornemmelse, en tanke, som ikke var baseret i noget rationelt eller beviseligt rent fysisk, men som bare dukkede op.
Ofte er vi  så vant til at fare videre med stor hast uden lige at stoppe op, og høre efter. Vi er så vant til at lytte til andre før os selv. Vi er opdraget til at rette ind efter omgivelserne, at mange af os helt har glemt, hvad vi selv ønskede, drømte om og hvilken underliggende vision, der egentlig skulle danne retningen for vores liv og vores karriere.


Her er et par input du kan lade dig inspirere af til at blive bedre til at mærke din intuition:

  • Skab tid til pausen. Den er grundlæggende af de mest afgørende faktorer for at mærke din intuition. Det kan være en kort meditation, fokus på åndedrættet eller alenetid, hvor du bare lader dine tanker flyde uden at hæfte dig sønderligt ved dem. Husk at slip forventningen om, at noget fantastisk vil dukke op i din bevidsthed.
  • Vær i naturen. Slip mobilen, mailen og to-do listerne. Vær med træerne, bakkerne, engene og havet og lad dem huske dig på din indre visdom.
  • Lyt og mærk stemninger og brug andre sanser end dine øjne og ører. Fornem med din 6. sans.. Lyt til stemninger og din mavefornemmelse. Er du en dygtig sælger har du helt sikkert brugt din 6. sans til at overkomme forhindringer eller modstand i en anden person.
  • Betragt dit liv uden at dømme det som godt eller dårligt. Iagttag din tanker og følelser som var de skyer på en himmel. Skyer der kommer og går – lad dem forsvinde igen uden at hæfte dig ved dem, og bruge dem som brændstof til drama eller problemer. Og mærk dig selv inde bag ved tanken. Der hvor du iagttager og er. Der hvor hvor forstillingen om, hvordan ‘det burde’ være, ikke længere eksisterer.

Og husk. Intuitionen forklarer sig ikke. Den er blot en retningsgiver.

God fornøjelse!

Læs mere om en professionel intuitiv session ved Helena.