Intelligens og Visom

IMG_5537Så hvad er intelligens ?

Vi kan vælge at anskue intelligens som noget, der kan måles i de mere traditionelle IQ-test eller de såkaldte analytiske test. Hvis du kender min baggrund vil du vide, at jeg i mange år har arbejdet med de test og kender dem ret godt.

Men med høj intelligens, hvad mener vi egentlig så…? Er det at kunne knuse tal-tabeller, tænke kreative strategiske visionære tanker, at tale flere sprog, spille violin på højt niveau, at vide helt intuitivt og ret præcist, hvordan andre mennesker har det, eller hvad der præcist er behov for – i de enkelte, mangeartede og uforudsigelige – livssituationer ?

Jeg synes analystiske test kan give god mening (de måler typisk verbale, numeriske og spatiale/figurative evner – evner der sige noget om, hvor hurtigt og hvordan vi håndterer kompleks, ny information, og i det hele taget tænker analytisk og logisk). Hvis vi ved, hvad vi vil bruge dem til, og hvordan vi efterfølgende taler om dem – og taler om dem, der har taget dem. Fx. behøver man ikke være dum, fordi man scorer lavt i testene. Man behøver for den sags skyld heller ikke være klog, fordi man scorer højt.

Hvis man altså spørger mig….

Mennesker som os har en tendens til at sætte ting i kasser. Vi vil gerne kunne forstå, overskue og rationalisere vores verden. Det nedsætter vores angst-niveau, og det kan virke rart. Dog har det den ulempe, at der meget subtil information, vi risikerer at misse.

Og hvad betyder det så?

Det betyder f.eks. at et unikt møde mellem to mennesker, ikke altid kan forklares, men skal opleves. Den irrationelle, intelligente, sensitive forståelse af naturen og den enkle blomsts skønhed, enkelhed og skrøbelighed, som vores venstre hjerne og kassetænkning slet ikke er interesseret i at opleve.

Og den vise – ja vise – eller dybe forståelse af verden, sammenhænge eller situationer eller tilstande, der slet ikke kan forklares rationelt med ord. Ord er nogen gange fattige, og behovet kan nogen gange være at tie, lytte og bare være. Og i dette ordfattige men livs-rige sted, findes løsninger, som verden har brug for lige nu. Indsigt, som ikke kan måles i gennem de traditionelle intelligenstest.

I den enkle, den simple, ordløse tilstand eller væren, kan der være så meget løsning og intelligens. Hvor magien opstår. Hvor tilliden til verden er.

Og denne tilstand kan sagtens eksistere side om side med den rationelle.

I min coaching og undervisning er det blevet mere og mere klart for mig at, hvis jeg bevæger mig over i den højre hjernehalvdel – ‘bare’ er til stede uden at skulle ændre øjeblikket, tillader mig at opsamle udefinerlig information, at lytte til nuet. Så bliver jeg en bedre coach og underviser. Og det kan ikke forklares med ord.