Helena Risager

Helena Risager er professionel coach og sparringspartner, som har stor erfaring med erhvervsrettet coaching, karriererådgivning og undervisning.

Hun er specialiseret i at arbejde med erhvervscoaching med fokus på de udfordringer og muligheder, der opstår hos den enkelte i forbindelse med karriere og arbejdsliv. Områderne hun har mange års erfaring inden for er:

  • Outplacement; rådgivning og sparring i forbindelse med jobsøgning efter en opsigelse
  • Performance coaching; hvor fokus er at få den enkelte specialist eller leder til at performe bedre eller blive mere bevidst om sin adfærd og påvirkning af temaet
  • Fra Specialist til Leder; sparring omkring den nye lederrolle ved at hjælpe den nyudnævnte leder med at blive tilpas i rollen, samt at tilbyde redskaber og konkret erhvervscoaching i rollen
  • Afklarende coaching; hvis man oplever forvirring og usikkerhed omkring retningen i sin karriere, kan erhvervscoaching være guld værd. En professionel og neutral sparringspartner kan være en stærk rejsepartner, når der skal skabes klarhed omkring det næste skridt i karrieren.

De metoder der bruges kommer fra erhvervspsykologien og den kognitive psykologi, og inspiration hentes ofte fra det eksistentielle menneskelige møde samt mindfulness.

Helena Risager har jeg arbejdet med business coaching, rekruttering, karriererådgivning og lederudvikling. Hun er formelt uddannet cand.scient.soc i Psykologi og Business og er certificeret Coach. Hun har flere certificeringer i personlighedstest og  underviser på CBS i psykologi på HA/psyk. linjen.

Er du nysgerrig på Helena Risagers CV kan du se hendes Linkedin profil her.