019 med Nikoline, Sofie & Katrine fra CBS

Denne podcast handler om ledelse af Millennials og hvad der motiverer Millennials.

Hvordan motiverer man de helt unge. Jeg taler i dag med Nikoline, Katrine & Sofie om, hvad der motiverer den helt unge generation og hvad man skal gøre som leder for at fastholde dem.

Vi forholder os kritisk til generationen, dens styrker og svagheder og taler direkte til lederen om hvad hun/han skal fokusere på, for at motivere og fastholde dem.

___________

Her er de 3 input og 1 faldgrube til Ledelse af Millennials

Dels fordi de er drevet af stærkere værdier end tidligere generationer, og fordi de kommer til at udfordre os der er ledere, og stille nye krav til arbejdspladserne.

1.     Anerkend de unges værdier

Vær opmærksom på, hvad den enkelte kan bidrage med og anerkend, når der er blevet gjort et godt stykke arbejde. Ved meget åbent at anerkende dette, styrkes den enkeltes følelse af at være værdifuld for organisationen. Det er vigtigt at føle man ikke skal passe ind i en bestemt boks, men kan være sig selv, og blive anerkendt for det.

2.     Hav tillid

Vær ikke bange for at give et ansvar videre, og hav tillid til at arbejdet bliver gjort godt. At få ansvar og en følelse af at være med, fordrer følelsen af at være vigtig og skabe værdi i organisationen, og giv dem en tidlig oplevelse af at være en succes. Så vil det komme ti-fold tilbage.

3.     Vær åben for forandringer

Indtrædelsen af en ny generation på arbejdsmarkedet åbner meget oplagt op for nye måder at gøre tingene på. Som leder, vær da åben for forandringer og lad de ansatte være medskaber af forandringerne. Involvér og lyt.

–  Faldgrube

De unge ligner ‘os andre’, men de er også anderledes. Hav fokus på at være en leder, der er i øjenhøjde med de ansatte. Interessér dig for den enkelte på et personligt plan. Se de ansatte som mennesker og ikke objekter. Også selvom den du møder, ‘kun’ er en midlertidig studentermedhjælp.

Du kan ikke vide om hun er den næste leder eller HR-konsulent, du møder, der måske skal være med til at ansætte dig til dit næste job. 🙂