Professionel Intuitiv Session

Som noget helt nyt, kan du nu få professionel og kvalificeret sparring og input i en session, hvor jeg primært vil bruge min intuition. Jeg kalder sessionen for Professionel Intuitiv Session.

Her bruger jeg min intuition og min klarfølelse til at guide dig i en retning, som er meningsfuld for dig. Jeg kan via min intuition være med til at rådgive dig og give dig input ud fra de fine fornemmelser og følelser, jeg har omkring andre mennesker til at give dig råd, input (og eventuel healing) med på din vej.

© foto: Jesper Rais, www.raisfoto.dk

Denne ydelse ligge i et spektrum, som falder lidt uden for, hvad jeg normalt laver, men jeg føler, det vil være meget meningsfuldt at arbejde med denne type ydelse fremover.

Det kan fx. være input om dig som person, hvem du er, og hvad dine behov er lige nu. Jeg får typisk billeder og følelser omkring dig og din livssituation og hvor der evt. kunne være blokeringer. Jeg vil give dig, så mange konkrete input, jeg kan, men jeg kan ikke love dig en bestemt job-titel. Det kræver at du er åben og modtagelig for det, der kan ske og ligger den kritiske tanke lidt på hylden. Det der foregår er ikke altid rationelt, men handler om at få det frem, som du har behov for at opleve og høre eller mærke lige nu, som positivt kan gavne din livsbane.

I sessionen vil du måske opleve pauser, stemninger, følelser, træthed, overgivelse, glæde og andet, der opstår i nuet.

Hvad sker der typisk i en session?

Vi vil sammen udforske det felt, du har behov for lige nu, og går ind i rummet, hvor der kan opstå overgivelse og tillid til det enkle og klare. Det kræver blot, at du er til stede. Når jeg gør dette, så vil jeg fortælle dig, hvad jeg oplever omkring din person og, hvad der er behov for at du får af vide. Jeg kan ikke love at der kommer et specifikt bestemt resultat ud af det, som fx. en ny job-titel. Men du vil få mange input, som du kan vælge at bruge på din videre færd.

Det er ikke terapi eller coaching.

Det er en ny måde at arbejde med dig som klient på. En måde, hvor vi i samtale og via spørgsmål kredser temaer ind, som er vigtige for dig i dit liv. Du vil modtage rigtig mange input, men det er op til dig selv, hvad du vil bruge dem til.

Sessionen vil tage ca. 60 minutter og det er svært at forudse præcis, hvad der vil ske. Ikke desto mindre, så vil du få en masse med, som du kan bruge på din videre færd. Det kan være, du har spørgsmål, og måske vil der komme svar – måske ikke. Eller svaret vil se anderledes ud, end du har forventet.

Hvad skal du forberede dig på:

  • at have et åbent sind
  • have tillid
  • være opmærksom på din vejrtrækning
  • have eventuelle spørgsmål klar om karriere eller personlige emner
  • tage stilling til, om du ønsker evt.  healing

Sessionen er til dig, der ønsker en dybere og anderledes tilgang til de udfordringer og spørgsmål, du står med i livet og har mod på at prøve en session, hvor du vil få en anden type sparring end du er vant til fra en mere rationel drevet coaching session fx.

Sessionen foregår på Strandvejen 163, 1 sal, 2900 Hellerup.

Sessionen varer mellem 50-60 minutter. Der kan betales via mobile pay forud eller ved ankomst.

Du skriver til mig på email info@helenarisager.com for at booke din tid.