Helena Risager

Mere om Erhvervscoach & Underviser Helena Risager

Helena Risager har igennem de sidste 15 år arbejdet som professionel erhvervscoach og sparringspartner, og har stor erfaring med erhvervsrettet coaching, karriererådgivning og undervisning.

Få mere af vide om hvad andre har fået ud af at samarbejde med Helena.

Hun er specialiseret i at arbejde med erhvervscoaching med fokus på de udfordringer og muligheder, der opstår hos den enkelte i forbindelse med karriere og arbejdsliv. Områderne hun har mange års erfaring inden for er:

  • Outplacement: rådgivning og sparring i forbindelse med jobsøgning efter en opsigelse
  • Performance coaching: hvor fokus er at få den enkelte specialist eller leder til at performe bedre eller blive mere bevidst om sin adfærd og påvirkning af temaet
  • Fra Specialist til Leder: sparring omkring den nye lederrolle ved at hjælpe den nyudnævnte leder med at blive tilpas i rollen, samt at tilbyde redskaber og konkret erhvervscoaching i rollen
  • Afklarende coaching: hvis man oplever forvirring og usikkerhed omkring retningen i sin karriere, kan erhvervscoaching være guld værd. En professionel og neutral sparringspartner kan være en stærk rejsepartner, når der skal skabes klarhed omkring det næste skridt i karrieren.
  • Intuitiv Professionel Session: Denne ydelse ligge i et spektrum, som falder lidt uden for, hvad Helena normalt laver. Sessionen er til dig, der ønsker en dybere og anderledes tilgang til de udfordringer og spørgsmål, du står med i livet og har mod på at prøve en session, hvor du vil få en anden type sparring end du er vant til fra en mere rationel drevet coaching session. Læs mere her.

Det unikke i Helena’s profil – og som både gennemsyrer hendes podcast, erhvervscoaching & måde at undervise på – er interessen og gennemgribende viden fra både erhvervspsykologien, performance baseret coaching, den kognitive psykologi og den spirituelle side af menneskelivet. Altså er det det hele menneske Helena fokuserer på i sin erhvervscoaching, undervisning og i samtalerne i hendes podcasts.

Helena Risager har jeg arbejdet med business coaching, rekruttering, karriererådgivning og lederudvikling. Hun er formelt uddannet cand.scient.soc i Psykologi og Business og er certificeret Coach. Hun har flere certificeringer i personlighedstest og  underviser på CBS i psykologi på HA/psyk. linjen.

Er du nysgerrig på Helena Risagers CV kan du se hendes Linkedin profil her.